Popieram głos
Papieża Franciszka:

Podpisz petycję stanowiącą poparcie orędzia wygłoszonego przez papieża Franciszka we wrześniu. Zjednocz się z katolikami na wszystkich kontynentach, aby uzyskać reakcję na kryzys spowodowany koronawirusem, która oznacza dzielenie się, a nie grabież.

Dlaczego należy podpisać petycję?

W przeddzień Czasu dla Stworzenia papież Franciszek prowadząc modlitwę wygłosił głęboką intencję, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. Papież modli się, abyśmy dzisiaj, a nie jutro, zaopiekowali się Stworzeniem. Przywództwo papieża Franciszka w kwestii zagrożenia klimatycznego i koronawirusem nie ma sobie równych. Ale nie może tego zrobić sam. Nadszedł czas, aby ogólnoświatowa społeczność katolicka zjednoczyła się za okazując wyraz wsparcia jego przesłania.

Podpisz Katolicką Petycję o podjęcie sprawiedliwych działań w kwestii walki z COVID i zagrożeniem klimatycznym. Pokaż Papieżowi i światu, że Ci zależy!

Dlaczego
to ma znaczenie?

W odpowiedzi na kryzys spowodowany koronawirusem rządy zainwestowały dwa razy więcej pieniędzy w paliwa kopalne niż w odnawialne źródła energii. Oznacza to, że społeczeństwo wspiera rekordowe płatności dla prezesów i akcjonariuszy firm działających w branży paliw kopalnych, podczas gdy oni nadal napędzają niebezpieczne zmiany klimatyczne, zamiast inwestować pieniądze z podatków w sprawiedliwą i odnawialną gospodarkę energetyczną, która będzie wspierać codziennych pracowników i nasze dzieci w sposób długoterminowy.

“Wyciskamy dobra planety. Wyciskamy je, jakby ziemia była pomarańczą ” Papież Franciszek

W intencji modlitewnej wygłoszonej przez Papieża , Franciszek zachęca nas do dzielenia się, a nie grabieży dóbr. W niedawnej katechezie wezwał rządy do unikania ratowania branż, które nie wspierają wykluczonych, nie pomagają tym najmniejszym z nas, nie troszczą się o dobro wspólne ani o stworzenie.

Finansowanie takich firm w celu kontynuowania normalnej działalności gospodarki nie powinno być częścią odpowiedzi na COVID-19. Paliwa kopalne są główną przyczyną zmian klimatycznych, zwiększają ryzyko chorób, głodu i destabilizacji gospodarczej. Co gorsza, skandaliczne działania takich firm na światowym  Południu pozostają bez konsekwencji; firmom zajmującym się paliwami kopalnymi i innym działaniom wydobywczym, niszcząc społeczności i ekosystemy swoją działalnością w sposób, w jaki nigdy nie mogliby tego dokonać w swoich krajach . Papież Franciszek broni tego, co słuszne.

Podpisz Katolicką Petycję  i wspólnie chrońmy zasoby naszej planety, aby nie były rabowane, ale dzielone w sprawiedliwy i pełen szacunku dla każdego sposób.

Dzisiaj, stań dzisiaj po stronie papieża Franciszka i wezwij władze do podjęcia sprawiedliwych działań w sprawie przeciwdziałania COVID i walki z kryzysem klimatycznym, podpisz petycję

Popieram działanie Papieża Franciszka:
odpowiedź na koronawirusa musi oznaczać „dzielenie się”, a nie plądrowanie

Petycja:

Koronawirus sprawił, że setki milionów ludzi bardziej cierpi z powodu choroby, biedy i głodu. Ta sytuacja pokazuje nam również, jak daleko jesteśmy od prawdziwej troski o „tych najmniejszych”.

W tym niezwykłym czasie wielki biznes korzysta z okazji do wygrania ogromnych dotacji rządowych. Korporacje działające w obszarze paliw kopalnych, konsorcja górnicze i wielkie agrobiznesy wykorzystują ten czas kryzysu do umocnienia swojej pozycji w gospodarce na nadchodzące lata. Jeśli im się uda, nadal będą siać zniszczenie, cierpienie i chaos klimatyczny daleko poza bramami swoich biur.

Papież Franciszek  potępił te korporacje, które „plądrują” i „wyciskają dobra planety”. Stoimy po stronie papieża Franciszka i wzywamy rządy do powstrzymania wielkich korporacji, które wykorzystują ubogie społeczności i Wspólny Dom, który dzielimy. Papież Franciszek powiedział: „Cóż to byłby za skandal, gdyby cała pomoc ekonomiczna. . . miała skupić się na ratowaniu tych branż, które nie przyczyniają się do integracji wykluczonych, pomocy najmniejszym, dobra wspólnego czy troski o stworzenie. [To] są kryteria wyboru branż, którym należy pomóc. Cztery kryteria ”.

Zamiast wspierać chorą i destrukcyjną gospodarkę, teraz jest właściwy moment, aby dokonać sprawiedliwego przejścia na zdrową gospodarkę opartą na odnawialnej energii . Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy gospodarek, które dają nam wszystkim nowe możliwości, gospodarek, które chronią Wspólny Dom, który dzielimy.  

Wraz z Papieżem Franciszkiem modlimy się, aby wielkie przedsiębiorstwa, szczególnie na światowej Północy, pokutowały z powodu dokonanego przez nie zniszczenia i zaczęły spłacać dług ekologiczny należny najbiedniejszym z naszych braci i sióstr, zwłaszcza na globalnym Południu.

Podczas gdy rządy inwestują w ratowanie gospodarki w obliczu koronawirusa, gorąco modlimy się, aby stanęły po stronie Dawida, a nie Goliata. Jak powiedział Papież w swoim przesłaniu: „Nie dla grabieży, tak dla dzielenia się”.

Okaż poparcie. Podpisz teraz

Pomóż nam zebrać jak najwięcej podpisów do 18 listopada. Razem pokażmy Papieżowi Franciszkowi, że popieramy jego wizję nowej gospodarki. W dniach 19-20 listopada, na zaproszenie Papieża Franciszka, młodzi katoliccy przedsiębiorcy z całego świata wezmą udział w trzydniowej konferencji online poświęconej „Ekonomii Franciszka”. Poprzez tę petycję katolicy z całego świata mogą okazać swoje poparcie dla tej wizji. Podczas wydarzenia „Ekonomia Franciszka” petycja zostanie przekazana Papieżowi i młodym uczestnikom konferencji.

Rejestrując się, możesz również dowiedzieć się więcej o tym, jak katolicy okazują swoje przywództwo w działaniach na rzecz klimatu.

Podpisz Katolicką Petycję i zaproś więcej katolików, by poparli działania papieża Franciszka

Podpisy będą zbierane w nadchodzących miesiącach i wykorzystywane w kluczowych momentach działań międzynarodowych, aby zademonstrować ogólnoświatową troskę katolików o Sprawiedliwe działania wobec kryzysu spowodowanego przez COVID i na rzecz Działań dla Klimatu. Zarejestruj się, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak katolicy okazują przywództwo, by być informowanym na bieżąco o kampanii oraz o tym, jak możesz się w nią zaangażować. Podpisz petycję